Sim số đẹp đầu 097

097 là một trong những sim đầu số cổ được yêu thích tại nước ta hiện nay. ... Bên cạnh 098 và 096 thì 097 là một trong những đầu số ra đời đầu tiên của Viettel
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
101 097.666.00.44 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim kép ba Mua ngay
102 0979.75.1999 80,000,000 75,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
103 0979.677.666 54,000,000 50,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
104 097.107.1999 47,000,000 43,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
105 0977.062.888 39,000,000 36,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
106 0971.401.888 27,000,000 24,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
107 0979.581.986 15,000,000 13,000,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
108 0971.93.9988 14,000,000 12,000,000đ viettel Sim kép Mua ngay
109 0971.90.9988 13,000,000 11,000,000đ viettel Sim kép Mua ngay
110 0977.31.1989 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
111 097.1379.988 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim kép Mua ngay
112 097.14.1.1986 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
113 0979.37.1997 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
114 0975.89.1997 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
115 0972.01.1993 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
116 0973.13.1979 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
117 097.131.9988 10,000,000 9,000,000đ viettel Sim kép Mua ngay
118 097.194.1986 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
119 097.194.1988 9,800,000 8,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
120 0972.54.1998 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
121 0972.78.1998 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
122 0973.13.1998 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
123 0972.98.1995 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
124 0972.24.1995 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
125 0972.81.1995 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
126 0972.49.1995 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
127 0973.07.1995 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
128 097.146.1989 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
129 0979.24.1995 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
130 097.1389.988 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim kép Mua ngay
131 097.135.9988 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim kép Mua ngay
132 0979.47.1998 9,500,000 8,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
133 0972.15.1994 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
134 0976.41.1986 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
135 0972.53.2000 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
136 0972.67.2000 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
137 0972.32.2000 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
138 0973.13.2000 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
139 097.146.1998 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
140 097.176.1996 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
141 0973.89.1997 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
142 097.124.1995 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
143 097.173.1997 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
144 097.131.1995 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
145 097.157.1997 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
146 097.164.1995 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
147 097.28.4.1997 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
148 0979.51.1996 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
149 0979.51.1995 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
150 0973.34.1993 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
151 097.248.1997 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
152 0978.31.9998 9,000,000 8,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
153 0979.04.1997 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
154 0972.92.1997 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
155 0977.04.1997 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
156 0979.30.1997 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
157 0979.23.1997 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
158 0979.85.1997 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
159 0979.47.1992 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
160 0972.91.1987 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
161 0972.23.1985 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
162 097.148.1992 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
163 097.164.1990 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
164 097.145.1993 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
165 097.28.9.2002 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
166 0974.32.1991 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
167 0979.16.1994 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
168 0977.30.9669 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
169 0971.37.1996 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
170 0972.90.1989 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
171 0979.48.1998 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
172 0979.14.1997 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
173 0979.31.1997 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
174 097.154.1994 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
175 097.121.1994 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
176 0978.35.1993 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
177 097.636.1997 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
178 0974.55.1996 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
179 0976.53.1991 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
180 0977.45.1992 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
181 0977.47.1992 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
182 097.231.1979 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim thần tài Mua ngay
183 097.139.1981 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
184 0973.64.1998 7,800,000 6,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
185 0976.02.1998 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
186 0977.42.1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
187 0976.68.1980 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
188 097.139.1984 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
189 0974.57.1989 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
190 0978.72.1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
191 0973.95.2003 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
192 0973.69.2005 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
193 097.14.8.1987 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
194 097.14.3.1987 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
195 0971.54.1996 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
196 0971.23.2003 7,300,000 6,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
197 0971.39.2015 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
198 097.361.59.59 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
199 0975.72.1998 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
200 0975.63.1998 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay

Khám phá ý nghĩa tuyệt vời của sim số đẹp đầu 097

097 là một trong những sim đầu số phổ biến ở nước ta hiện nay. Với uy tín lâu năm, chất lượng dịch vụ tốt, việc sở hữu sim số đẹp 097 luôn là sự lựa chọn yêu thích của người dùng hiện nay. Hôm nay hãy cùng Simvidan.vn tìm hiểu thêm những thông tin, kiến ​​thức bổ ích về loại sim độc nhất vô nhị này nhé.

sim dau 097

Sim số đẹp đầu 097

1.Sim 097 là mạng gì?

Đầu số 09 là đầu phổ biến và được các nhà mạng lớn Viettel, Mobiphone và Vinaphone sử dụng. Tuy nhiên, 097 là đầu số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Viettel sử dụng trong các sản phẩm dịch vụ của mình.

Bên cạnh 098 và 096, 097 là một trong những đầu số của Viettel và cùng với những người thân yêu 097 của mình tạo nên hiệu ứng thương hiệu rất được yêu thích cho Viettel. Đây là sim số cổ nên được rất nhiều người ưa thích, thậm chí sưu tầm, Viettel vẫn không ngừng cung cấp các sim 097 để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Ý nghĩa sim số đẹp đầu 097

2. Ý nghĩa sim số đẹp đầu 097

Theo quan niệm của người dùng, sim 10 số 097 chắc chắn rất được ưa chuộng, một phần là do sim số cổ, một phần do lâu đời nên độ tin tưởng cao, nhưng cũng một phần do ý nghĩa của các con số như sau:

  • Số 9: Con số 9 là con số lớn nhất trong số tự nhiên cơ bản, vì nó lớn nhất nên con số này đã mang lại nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn cho nguồn gốc của nó. Trong Phong Thủy, số 9 ứng với Cự Cửu Tử, sao này phụ thuộc vào chòm sao Bắc Đẩu, Cửu Tử là sao Hỏa nên có đầy đủ các phẩm chất của lửa, ấm, năng, nhiệt, máu, sự soi sáng, dẫn đường ... đó là lý do tại sao số 9 cũng chứa đựng những ý nghĩa tương tự.
  • Đối với các nền văn hóa phương Đông như Việt Nam chúng ta số 9 còn là một con số quyền lực, nó tượng trưng cho rồng và vua. Ý nghĩa sâu xa của con số 9 trong văn hóa của chúng ta là con số không hàm chứa nhiều may mắn, hạnh phúc và tài lộc dồi dào.
  • Số 7: Theo người Trung Quốc, số 7 gọi là Thất đồng âm với chữ Thất trong bát tự, tức là thất bát, nên họ không thích số 7. Nhưng không phải vậy, số 7 là một con số rất bí ẩn trong các nền văn hóa, đặc biệt là trong Phật giáo. Con số 7 là con số dương, con số dương thường mang ý nghĩa thay đổi nên tương ứng với sự phát triển, thăng tiến.

Không chỉ vậy, theo tử vi số 07 cho sao Phá Quân, đây là sao của sự sáng tạo và đột phá, những người ứng với sao này thường là người tài giỏi, mưu lược, có thể xoay chuyển tình thế. Ngoài ra, sao này còn là sao may mắn đại diện cho hôn nhân gia đình nên số 7 đối với sao này là con số rất tốt.

Vì vậy ý ​​nghĩa số 7 bao gồm những ý nghĩa về sự sáng tạo, bứt phá, vươn lên, mở mang và là con số mang lại nhiều điều hạnh phúc, may mắn.
Sự kết hợp giữa con số 0 là vạn vật khởi đầu cùng con số 9 và 7 sẽ làm nên một sim số cực kỳ ý nghĩa và tốt đẹp cho người dùng.

Simvidan.vn là địa chỉ mua sim số đẹp đầu 097 đáng tin cậy

3. Hướng dẫn mua sim 097 tại Simvidan.vn

 Để dễ dàng tìm kiếm sim đầu số 097 tại Simvidan.vn một cách dễ dàng bạn có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:

Xác định mục đích mua sim 097

Bước này giúp bạn tối ưu chi phí và chọn được sim phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ bạn mua sim để làm ăn thì nên chọn những dòng sim 097 VIP có độ uy tín cao như sim tứ quý, sim tam hoa kép, sim ngũ quý, sim lục quý… Nếu chỉ mua sim để liên lạc thì bạn chỉ cần mua một vài sim số đẹp, dễ nhớ với giá cả hợp lý như sim tiến, sim lùi, sim gánh, sim giữa .. .|

Đọc thêm: 096 là mạng gì, Mua sim đầu số 096 ở đâu?

Chọn số đuôi phù hợp với mệnh của bạn

Về mặt tử vi và phong thủy, những con số ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của mỗi người, vì vậy để chọn được con số phù hợp nhất, bạn phải xem mệnh của mình trước rồi mới xác định được những con số phù hợp, tốt với mệnh của mình trước khi mua. Ngoài ra, bạn nên cân bằng giữa số âm và số âm trong dãy sim để có thể hài hòa giữa sự biến động và khoảng lặng trong dãy số, giúp cân bằng bản thân.

Các trang web như simbinhdan.vn thường được tối ưu hóa để giúp khách hàng mua sim dễ dàng. Bí quyết bạn cần nhớ là tìm đúng nơi, đúng cách. Nếu bạn đã xác định được số cần tìm ở các bước trên, tất cả những gì bạn cần làm là nhập số cần tìm vào thanh tìm kiếm của web thì truy vấn sẽ cho bạn một loạt kết quả phù hợp.

Việc của bạn là chọn cho mình số nào ưng ý nhất mà đặt mua sim online trực tiếp trên web sau đó đợi nhân viên gọi điện xác nhận hồ sơ và sim sẽ được gửi về tận nhà theo địa chỉ bạn đã để lại. Chúc bạn tìm được một sim số đẹp đầu 097 ưng ý cho mình!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính