Sim lộc phát đuôi 886

Kho Sim Lộc Phát 886 giá rẻ - Chọn mua Sim Lộc Phát đuôi 886 mạng Viettel, Mobi, Vina giá rẻ tại Simvidan.vn. Giao sim miễn phí toàn quốc.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 091 5151 886 20,000,000 18,000,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
2 0869 322 886 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
3 0961 824 886 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
4 096 1975 886 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
5 0869 219 886 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
6 0961 139 886 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
7 0847.30.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
8 0927.400.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
9 0923.500.886 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
10 0926.500.886 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
11 0386.500.886 1,100,000 920,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
12 0369.600.886 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
13 0925.700.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
14 0368.700.886 1,150,000 970,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
15 0369.700.886 1,140,000 960,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
16 0367.800.886 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
17 0567.800.886 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
18 0928.800.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
19 0923.900.886 3,000,000 2,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
20 0927.900.886 3,000,000 2,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
21 0567.900.886 500,000 440,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
22 0922.11.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
23 0928.11.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
24 0845.21.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
25 0382.31.08.86 850,000 670,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
26 0847.31.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
27 0929.31.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
28 0922.410.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
29 0355.410.886 590,000 530,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
30 0926.410.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
31 0925.510.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
32 0929.510.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
33 0927.610.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
34 0928.610.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
35 0399.610.886 1,100,000 920,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
36 0342.710.886 590,000 530,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
37 0362.710.886 980,000 800,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
38 0926.710.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
39 0336.710.886 980,000 800,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
40 0567.810.886 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
41 0926.910.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
42 0567.910.886 500,000 440,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
43 0348.910.886 880,000 700,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
44 0922.02.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
45 0923.02.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
46 0925.12.08.86 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
47 0928.22.08.86 3,000,000 2,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
48 0342.320.886 630,000 570,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
49 0925.320.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
50 0927.320.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
51 0928.320.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
52 0922.420.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
53 0928.420.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
54 0353.520.886 590,000 530,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
55 0929.520.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
56 0926.620.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
57 0369.620.886 1,160,000 980,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
58 0389.620.886 1,160,000 980,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
59 0362.720.886 850,000 670,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
60 0925.720.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
61 0926.720.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
62 0928.720.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
63 0924.820.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
64 0567.820.886 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
65 0359.820.886 950,000 770,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
66 0923.920.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
67 0365.920.886 700,000 620,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
68 0567.920.886 500,000 440,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
69 0926.03.08.86 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
70 0845.13.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
71 0847.13.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
72 0387.13.08.86 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
73 0929.13.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
74 0385.23.08.86 860,000 680,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
75 0927.23.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
76 0928.23.08.86 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
77 0928.330.886 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
78 0922.430.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
79 0929.430.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
80 0922.530.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
81 0923.530.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
82 0927.530.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
83 0328.530.886 590,000 530,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
84 0929.530.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
85 0353.630.886 590,000 530,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
86 0383.630.886 950,000 770,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay
87 0925.630.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
88 0928.630.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
89 0922.730.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
90 0924.730.886 1,000,000 820,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
91 0926.730.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
92 0567.730.886 500,000 440,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
93 0929.730.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
94 0925.930.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
95 0926.930.886 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
96 0567.930.886 500,000 440,000đ vietnamobile Sim lộc phát Mua ngay
97 0843.04.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
98 0835.04.08.86 700,000 620,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
99 0845.04.08.86 600,000 540,000đ vinaphone Sim lộc phát Mua ngay
100 0348.04.08.86 640,000 580,000đ viettel Sim lộc phát Mua ngay

Tuổi Nhâm Thìn và cơ hội cải vận với sim năm sinh 2012

Có nên mua sim năm 2012 hay không? Sim năm sinh 2012 gồm những loại nào và ý nghĩa ra sao? Hãy tham khảo nội dung bài viết sau đây để tìm câu trả lời cho băn khoăn trên của bạn.

sim nam sinh 2012

Cải vận tuổi Nhâm Thìn với sim năm sinh 2012

Sim năm sinh 2012 có những loại nào?

Theo nhiều chuyên gia phong thủy thì dòng sim năm sinh 2012 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tuổi Nhâm Thìn. Hơn nữa đây còn là dòng sim giá rẻ mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu. Loại sim này cũng được phân thành nhiều loại khác nhau.

Dạng sim đầy đủ có đầy đủ ngày tháng năm sinh ở đuôi sim. Ví dụ: đầu số 07.08.05.2012 (sim đuôi 08052012 trùng ngày sinh 08/05/2012), đầu số 09.25.11.2012 (sim đuôi 25112012 là ngày sinh 25/11/2012), đầu số 09.08 .04.2012 (sim đuôi 08042012 trùng với ngày sinh 08/04/2012) ...

Dạng sim năm sinh rút gọn 2012 (đuôi sim có 4 hoặc 6 số trùng với ngày tháng năm sinh). Như là:

  • Sim đuôi 2012 (rút gọn 4 số). Ví dụ: số 0976.49.2012, số 0398.37.2012 ...
  • Sim đuôi ngày tháng năm sinh (rút gọn với 6 số): Ví dụ số 022012, số 032012, số  042012, số 052012…

mua sim nam sinh 2012 - 1

Các dạng sim năm sinh 2012

Những lý do chúng ta nên mua sim năm sinh 2012

Mua sim ngày tháng năm sinh 2012 được coi là món quà ý nghĩa dành cho các bé sinh năm Nhâm Thìn. Các bậc phụ huynh có thể mua sim ngay từ thời điểm này để chọn được số sim đẹp, giá cả phù hợp nhất.

Sim đuôi 2012 là món quà rất đặc biệt để dành tặng cho các bé sinh năm Nhâm Thìn. Bên cạnh đó, đây còn là dòng sim mà bất cứ ai yêu thích con số 2012 này đều có thể sở hữu được.

Người sinh năm Thìn mang mệnh Thủy. Để chọn được sim số đẹp 2012 hợp mệnh với tuổi Nhâm Thìn, nên ưu tiên những sim có ngũ hành Thủy hoặc Kim. Bởi Thủy - Thủy tương sinh, Thủy và Kim tương sinh.

  • Số 0, số 1 là số có ngũ hành thuộc Thủy
  • Số 6, số 7 là số có ngũ hành thuộc Kim

Dãy sim càng chứa nhiều con số tương sinh với mệnh của người sinh năm Nhâm Thìn thì càng tốt. Những dãy sim này sẽ giúp mang lại may mắn và tài lộc cho người sinh năm Nhâm Thìn.

Đọc thêm: Kho Sim Năm Sinh 2011 Giá Rẻ Các Mạng Viettel, Vina, Mobi

Bên cạnh việc chọn sim ngũ hành, nên ưu tiên chọn những sim số có âm dương tương phối. Trong phong thủy, số lẻ mang Dương, số chẵn mang Âm. Những số sim có tỷ lệ âm dương cân bằng, là sim số đẹp phong thủy.

Một số gợi ý hữu ích về sim năm sinh 2012 dành cho bạn như: Sim số đuôi 112012, sim 002012, sim tam hoa 6 + đuôi năm 2012 (sim đuôi 6662012), sim tam hoa 7 + đuôi năm sinh 2012 (7772012)…Tất cả đều là những con số hợp phong thủy và mang lại rất nhiều may mắn cho người tuổi Nhâm Thìn.

Sim năm sinh 2012 là món quà ý nghĩa dành cho tuổi Nhâm Thìn

Simvidan.vn – Địa chỉ bán sim năm sinh 2012 đẹp giá cả phải chăng

Số sim 2012 đầy đủ 8 số đuôi sẽ khá hiếm. Vì vậy, việc săn được một số sim trùng với ngày tháng năm sinh không phải là điều dễ dàng. Chưa kể, những số sim này luôn có giá cao ngất ngưởng. Thông thường, giá sim ngày tháng năm sinh 2012 dao động từ hơn 4 triệu đồng. Ví dụ: 09.04.09.2012 giá 5.280.000đ, số 05.28.09.2012 giá 4.400.000đ.

Sim năm sinh 2012 rút gọn thì giá cả sẽ mềm hơn. Có khi giá bán sim đuôi năm 2012 chỉ trên dưới 500.000 đồng. Ví dụ: 0867.06.2012 với giá 489.000 đồng, đầu số 0368.02.2012 với giá 489.000 đồng ...

Để chọn chính xác số sim hợp mệnh Nhâm Thìn 2012, bạn có thể tra cứu trên công cụ phong thủy sim. Công cụ vừa đọc luận sim số đẹp, sim phong thủy được tích hợp trên website Simvidan.vn.

Trong số rất nhiều đại lý, Simvidan.vn luôn là địa chỉ uy tín hàng đầu trong việc cung cấp tất cả các loại sim năm sinh 2012 cũng như đa dạng các dòng sim khác của tất cả các nhà mạng.

Bạn đang muốn mua sim năm sinh 2012? Bạn đang băn khoăn không biết mua sim 2012 giá rẻ ở đâu? Giao dịch sim uy tín và an toàn? Hãy đến với Simvidan.vn ngay lập tức nhé!

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính