Sim năm sinh 1990

Sim năm sinh 1990 giá rẻ, sim đuôi 1990 tại simbinhdan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0969.42.1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 097.29.3.1990 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0988.54.1990 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0969.54.1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0985.94.1990 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 088 666 1990 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
7 0335.00.1990 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 0328.00.1990 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
9 0358.00.1990 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 037.2.10.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 035.6.10.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 037.6.10.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 0382.2.0.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0783.2.0.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
15 0334.20.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 0344.20.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0374.20.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0395.20.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0327.20.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0377.20.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 0369.20.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 0392.30.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0783.30.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
24 0334.30.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0328.30.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0369.30.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0392.40.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0385.40.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0786.40.1990 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
30 0337.40.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0347.40.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0357.40.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0798.4.0.1990 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
34 0359.40.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 0332.50.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0372.50.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 0392.50.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0783.50.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
39 0344.50.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0784.5.0.1990 1,050,000 870,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
41 0336.50.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 0348.50.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0339.50.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0375.6.0.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 035.660.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0327.60.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0357.60.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0348.60.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0358.60.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0369.60.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0769.60.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
52 0389.60.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0362.70.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0355.70.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0365.70.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0336.70.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0786.70.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
58 0379.70.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0343.80.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 0373.80.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0793.8.0.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
62 0374.80.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0335.80.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 0365.8.0.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0375.80.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0356.80.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0327.80.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 035.880.1990 1,790,000 1,290,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 034.20.1.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 037.30.1.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0364.01.1990 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 0346.01.1990 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0769.01.1990 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
74 034.4.11.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
75 0354.11.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
76 034.7.11.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
77 039.7.11.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
78 0369.11.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
79 034.22.1.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 0383.21.1990 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0854.21.1990 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
82 0364.2.1.1990 1,680,000 1,180,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0847.21.1990 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
84 0357.21.1990 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0349.21.1990 1,270,000 1,090,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0359.21.1990 2,430,000 1,930,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0911.31.1990 7,700,000 6,700,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
88 033.23.1.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 034.231.1990 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 0373.3.1.1990 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0854.31.1990 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
92 0784.31.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
93 0845.31.1990 1,110,000 930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
94 0765.31.1990 1,160,000 980,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
95 0385.31.1990 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0846.31.1990 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
97 0786.31.1990 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
98 0337.31.1990 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 0847.31.1990 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
100 0857.31.1990 1,790,000 1,290,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay

Hướng dẫn chọn sim năm sinh 1990 đẹp và ý nghĩa cho bạn

Bạn đang muốn mua sim số đẹp cho người sinh năm 1990 nhưng chưa biết chọn mua vì bạn chưa hiểu nhiều về dòng sim này. Chắc hẳn với những thông tin của chúng tôi trong nội dung bài viết sau sẽ giúp bạn có thể tự mình lựa chọn sim năm sinh 1990 đẹp và ý nghĩa. Hãy cùng theo dõi nhé!

mua sim nam sinh 1990

Sim năm sinh 1990

Tìm hiểu những nét chung của người sinh năm 1990

Những người sinh năm Canh Ngọ 1990 thường khá năng động, mạnh dạn và dễ tính. Vì vậy, khi làm việc với bạn sẽ dễ có cảm giác thoải mái, và thông thường những người này khá thích hợp với công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng hoặc công việc ngoại giao.

Nam mạng tuổi Ngọ khi làm ăn hay có quý nhân phù trợ, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Bởi tài ăn nói khéo léo và duyên dáng, cô gái sinh năm 1990 luôn chiếm được cảm tình của những người xung quanh.

Giới thiệu về sim năm sinh 1990

Sim năm sinh 1990 là loại sim điện thoại số đẹp có đuôi số dành cho các bạn sinh năm 1990. Chính vì đặc điểm riêng biệt như vậy nên sim năm sinh chiếm ưu thế trong lòng mọi người và họ thích chọn những con số có ý nghĩa với năm sinh.

Sim năm sinh 1990 có dạng rút gọn bao gồm những sim năm sinh rút gọn 0 về ngày tháng năm sinh với các ngày tháng 1 chữ số, hay sim năm sinh đuôi 90 có 2 số đầu.

Sim năm sinh 1990 có sự xuất hiện của 4 số cuối 1990 tạo nên nét độc đáo. Cùng với sự độc đáo đó là sự khác biệt thể hiện cá tính và khẳng định giá trị bản thân của người sinh năm 1990 Canh Ngọ qua những con số ấn tượng.

Ngoài ra, sim năm sinh 1990 kết hợp với các đầu số cổ sẽ vô cùng đặc biệt và có thể là quà tặng, quà biếu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm đặc biệt đối với người tặng.

sim 1990

Sim năm sinh 1990 mang ý nghĩa đặc biệt với người Canh Ngọ

Những người sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ, 1990 được Văn Thù Bồ Tát ban cho trí tuệ (Theo Đạo Phật). Được biết, người sinh năm này thông minh, nhạy bén, rất yêu nghề nhưng không cố chấp và khá nhanh chán nên công việc nhiều khi bỏ dở.

Theo phong thủy, họ được Thế Trì Bồ Tát che chở. Họ là những người sống ngang ngược, phóng khoáng thích tự lập. Canh Ngọ 1990 có tính tự tin cao, cư xử tốt, đặc biệt luôn hiếu thảo với cha mẹ. Về trung niên khá dần và là người có phúc khí lớn, nếu sinh vào giờ tốt thì có thể làm quan. Họ thậm chí có số phú quý, dễ gần nên cha mẹ, anh em, họ hàng sẽ được thừa hưởng tài lộc.

Chọn sim năm sinh 1990 số đẹp tại Simvidan.vn

Chọn sim số đẹp năm sinh là cả một nghệ thuật, không chỉ đơn giản là chọn số điện thoại hợp với năm sinh của mình vì không phải số nào cũng hợp. Bạn cần biết năm sinh của mình thuộc mệnh gì để lựa chọn? Từ đó, chúng tôi kết luận số điểm giống nhau và xung đột.

Theo chuyên gia sim phong thủy, việc chọn sim năm sinh 1990, người tuổi Canh Ngọ cần chú ý đến các con số khác xuất hiện trong dãy số. Theo đó, người Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, cụ thể là Lộ Bàng Thổ (đất đường) nên hợp với các con số 2, 5, 8 và 9, đồng thời nên tránh sự xuất hiện của số 3 và số 4 trong dãy số.
Chính vì vậy mà bạn chỉ cần truy cập trực tiếp vào website chính Simvidan.vn để chọn sim số đẹp tương ứng với đầu số phù hợp.

Tham khảo: Ý nghĩa sim năm sinh 1989  và địa chỉ mua sim 1989 uy tín

Simvidan.vn là đại lý sim số đẹp lớn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sim số, sở hữu hàng triệu sim số đẹp đa dạng về chủng loại như sim năm sinh, hợp mệnh, hợp tuổi, sim số dễ nhớ,… Bạn có thể hoàn toàn yên tâm và thỏa sức lựa chọn cho mình một sim số đẹp với những con số yêu thích, cũng như hợp với mệnh của mình.

Nếu bạn chưa hiểu về cách tìm kiếm sim sao cho hợp mệnh, hợp tuổi. Hãy vui lòng liên hệ với Simvidan.vn của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính