Sim năm sinh 1991

Sim năm sinh 1991 giá rẻ, sim đuôi 1991 tại simbinhdan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0827 75 1991 3,000,000 2,500,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
2 0853 38 1991 3,000,000 2,500,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
3 096 251 1991 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
4 0868 15 1991 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
5 0398.2.4.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
6 0383.78.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
7 0327.20.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
8 0855.71.1991 1,790,000 1,290,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
9 037.258.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
10 0393.02.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
11 0348.51.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
12 0365.73.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
13 0396.85.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
14 0356.31.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
15 0347.33.1991 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
16 0392.8.0.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
17 0815.64.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
18 0826.47.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
19 0345.74.1991 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
20 0397.49.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
21 0352.40.1991 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
22 0378.72.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
23 0327.00.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
24 0397.28.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
25 0343.11.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
26 0397.13.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
27 0378.21.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
28 0846.67.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
29 0382.50.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
30 0339.78.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
31 0356.98.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
32 0334.66.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
33 0364.36.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
34 036.24.1.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
35 0353.87.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
36 0824.57.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
37 0379.40.1991 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
38 0393.60.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
39 0845.82.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
40 0353.44.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
41 0354.27.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
42 037.552.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
43 0349.62.1991 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
44 0857.24.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
45 0385.2.0.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
46 0349.73.1991 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
47 039.28.1.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
48 0849.48.1991 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
49 0378.41.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
50 033.20.2.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
51 0356.08.1991 3,500,000 3,000,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
52 0844.85.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
53 0383.67.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
54 0398.94.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
55 0849.45.1991 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
56 0374.37.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
57 0397.56.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
58 0355.14.1991 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
59 0387.2.6.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
60 0849.36.1991 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
61 0829.46.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
62 0376.0.5.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
63 0339.65.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
64 0356.84.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
65 0847.69.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
66 039.535.1991 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
67 0355.49.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
68 036.424.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
69 0377.9.6.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
70 0347.46.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
71 034.293.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
72 0377.8.7.1991 3,180,000 2,680,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
73 0844.28.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
74 0339.7.5.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
75 035.233.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
76 0343.95.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
77 0378.67.1991 2,540,000 2,040,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
78 0376.45.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
79 0849.64.1991 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
80 0367.40.1991 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
81 0375.9.6.1991 3,180,000 2,680,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
82 034.21.9.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
83 037.712.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
84 0337.61.1991 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
85 039.30.4.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
86 0374.48.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
87 0846.53.1991 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
88 0393.84.1991 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
89 0327.80.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
90 0365.40.1991 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
91 0359.42.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
92 0332.04.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
93 0329.66.1991 3,390,000 2,890,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
94 0383.14.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
95 0843.58.1991 1,560,000 1,180,000đ vinaphone Sim đảo Mua ngay
96 034.663.1991 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
97 0373.18.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
98 034.30.6.1991 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
99 0346.7.7.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
100 0374.01.1991 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim đảo Mua ngay

Hướng dẫn bạn cách chọn sim năm sinh 1991 hợp tuổi, hợp phong thủy

Bạn mong muốn cuộc sống và công việc của mình gặp nhiều thuận lợi và thành công. Bạn sinh năm 1991 đang muốn lựa chọn cho mình một số sim điện thoại phù hợp nhất. Đừng lo lắng đã có Simvidan.vn giúp bạn chọn sim năm sinh 1991 hợp tuổi, hợp phong thủy ngay dưới đây!
cach chon sim nam sinh 1991
Sim năm sinh 1991

Đôi nét về tính cách và cuộc sống của người sinh năm 1991 (Tân Mùi)

Người sinh năm 1991 thuộc mệnh Mộc, thuộc tuýp người có suy nghĩ sâu sắc, hay giúp đỡ mọi người và nhận được sự yêu mến từ mọi người xung quanh. Đặc biệt, họ cũng rất có duyên với nghệ thuật, dễ dàng thành công trong lĩnh vực này.

Về công việc, người sinh năm 1991 khi kết hợp với các tuổi Bính Tý, Quý Dậu, Ất Hợi và Kỷ Mão sẽ thành công tốt đẹp, không gặp nhiều khó khăn, càng thêm may mắn, người sinh năm 1991 nên chọn cho mình một sim phong thủy, sim năm sinh 1991 nhé.
sim nam sinh 1992-2

Sim năm sinh 1991 hợp phong thủy

Cách xem phong thủy sim năm sinh 1991 hợp tuổi

- Dựa theo yếu tố ngũ hành, người tuổi Tân Mùi sẽ hợp với những sim phong thủy: Sim hợp mệnh Hỏa, sim hợp mệnh Thổ.
- Dựa theo tổ hợp Bát tự: Bạn sẽ căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của mình, từ đó sử dụng công cụ phù hợp để tra tuổi Tân Mùi hợp với số điện thoại nào.

- Dựa vào yếu tố dịch lý: Theo cách này, mỗi sim sẽ ứng với 1 quẻ trong Kim Dịch, nếu sim của bạn thuộc quẻ cát thì sẽ rất tốt.
- Dựa vào phương pháp bói sim phong thủy chia 80: Khi áp dụng phương pháp này bạn sẽ biết được sim của mình thuộc sim cát, sim bình hay sim hung.

Hướng dẫn chọn sim năm sinh 1991 cho nam

Đối với nam giới khi chọn sim phong thủy hợp tuổi 1991 cho mình nên chú ý đến ý nghĩa mà sim mang lại, không tính đến tính thẩm mỹ vì ý nghĩa của sim mới mang lại cho bạn những may mắn nhất định:

Những con số 3, 4, 9 là con số mà các bạn nam sinh năm 1991 nên chọn bởi những con số này rất hợp với mệnh của bạn. Khi chọn sim bạn nên để ý những sim có đầu số xuất hiện ở cuối số điện thoại.

Sẽ rất tốt khi những con số trên kết hợp thành một dãy số ở cuối số điện thoại của bạn, khi đó sẽ mang lại vượng khí, giúp bạn vạn sự như ý. Nếu cách đó không hiệu quả, phải có ít nhất một số ở cuối số điện thoại của bạn.

* Lưu ý: Những anh chàng sinh năm 1991 không nên chọn số 1 xuất hiện ở cuối số điện thoại của mình vì không tương hợp dù số 1 mang ý nghĩa khởi đầu. Vì vậy, để cuộc sống và công việc của bạn được suôn sẻ, bạn không được phép chọn SIM đầu số.

Hướng dẫn cách chọn sim năm sinh 1991 cho nữ

Đối với các bạn nữ sinh năm Tân Mùi nếu muốn mọi việc liên quan đến mình được như ý muốn thì hãy tham khảo cách chọn sim phong thủy hợp tuổi nữ 1991 dưới đây:

Những cô gái sinh năm 1991 thường có ý chí quyết tâm cao trong công việc, được nhiều người nể phục. Các con số thích hợp sẽ là 2, 5, 6, 7, 8, khi các bạn nữ sở hữu những con số này ở cuối số điện thoại thì công việc ngày càng thuận lợi, may mắn được nhiều người giúp đỡ, ủng hộ.

Để công việc và tình duyên được suôn sẻ, nữ ​​1991 cũng cần chú ý tránh xa con số 9. Con số này đối với nhiều người sẽ giúp mang lại vượng khí, tuy nhiên chúng lại không hề may mắn đối với nữ sinh năm 1991.

Đọc thêm: Sim năm sinh đuôi 1990, kho sim năm sinh 1990 giá rẻ

Những ai có số 9 cuối trong số điện thoại của mình thì nên thay đổi, nếu không bạn sẽ dễ gặp tình trạng công việc bị đồng nghiệp ghét bỏ, các mối quan hệ trong gia đình cũng trắc trở.

Nếu bạn đang muốn sở hữu một chiếc sim năm sinh 1991 hợp tuổi, hợp phong thủy cho mình mà chưa biết mua ở đâu thì hãy đến với Simvidan.vn. Tại đây bạn sẽ chọn được cho mình chiếc sim phong thủy ưng ý và giá tốt nhất.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính