Sim năm sinh 1997

Sim năm sinh 1997 giá rẻ, sim đuôi 1997 tại simbinhdan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0971.00.1997 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 0964 60 1997 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0969.31.1997 7,000,000 6,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0963.32.1997 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0963.75.1997 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 097.206.1997 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 0352.00.1997 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 0337.00.1997 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
9 0339.00.1997 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 033.510.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 078.5.10.1997 3,700,000 3,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
12 039.510.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 0858.10.1997 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
14 0376.20.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0976.20.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 0329.20.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0372.3.0.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 035.330.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0783.3.0.1997 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
20 0356.30.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 0376.3.0.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 0976.30.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0967.30.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0977.30.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0358.30.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0349.30.1997 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0979.30.1997 8,700,000 7,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0392.40.1997 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0973.40.1997 5,200,000 4,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0376.4.0.1997 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0971.50.1997 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0375.5.0.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0385.5.0.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 0785.5.0.1997 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
35 0356.50.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0786.5.0.1997 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
37 0967.50.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0387.50.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 0358.50.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0339.50.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
41 0972.60.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 0335.6.0.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0367.60.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0987.60.1997 8,200,000 7,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0949.60.1997 2,220,000 1,720,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
46 0332.70.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0353.70.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0975.70.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0976.70.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0786.70.1997 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
51 0338.70.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0353.80.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0395.80.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0942.90.1997 2,220,000 1,720,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
55 0355.90.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0785.9.0.1997 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
57 0337.9.0.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 0367.90.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 036.301.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 0364.01.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0964.01.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0786.01.1997 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
63 0796.01.1997 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
64 03.27.01.1997 8,900,000 7,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 034.3.11.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
66 035.711.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
67 034.9.11.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
68 0924.21.1997 3,180,000 2,680,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
69 0346.21.1997 2,220,000 1,720,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 0356.21.1997 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0327.21.1997 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 0847.21.1997 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
73 0849.21.1997 1,110,000 930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
74 038.331.1997 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0334.31.1997 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
76 0364.31.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
77 0384.3.1.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0845.31.1997 1,110,000 930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
79 0375.31.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 0346.31.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
81 0917.31.1997 3,180,000 2,680,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
82 0347.31.1997 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0847.31.1997 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
84 0387.31.1997 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0818.31.1997 1,790,000 1,290,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
86 0328.31.1997 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0979.31.1997 8,200,000 7,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 0962.41.1997 9,700,000 8,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0913.41.1997 3,180,000 2,680,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
90 0843.41.1997 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
91 0853.41.1997 1,110,000 930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
92 0794.41.1997 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
93 0965.41.1997 6,700,000 5,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0376.41.1997 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0917.41.1997 3,180,000 2,680,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
96 0987.41.1997 8,200,000 7,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
97 0358.41.1997 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0849.41.1997 1,110,000 930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
99 0969.41.1997 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0332.51.1997 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay

Hướng dẫn cách mua sim năm sinh 1997 ý nghĩa mang lại tài lộc cho chủ nhân

Nhu cầu sử dụng sim phong thủy, sim số đẹp ngày càng nhiều. Chẳng hạn, có rất nhiều người tìm kiếm sim năm sinh 1997. Vậy dòng sim này có gì đặc biệt?  Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nhé!

mua sim nam sinh 1997

Sim năm sinh 1997 cho tuổi Đinh Sửu

Số mệnh của những người sinh năm 1997

Những người sinh năm Đinh Sửu 1997 là những người có số mệnh vất vả cả về vật chất lẫn tinh thần. Con đường công danh có chút rộng mở tuy không mấy thắng lợi.

Nhìn chung, cuộc sống của họ sau đó cũng tạm gọi là ổn định, nhưng không đến mức cơ cực. Bước sang tuổi 30, họ bắt đầu gặt hái được những thành công nhất định và có chỗ đứng vững chắc vào năm 34 tuổi.

Đường tình duyên của người này gặp chút trắc trở và không mấy thuận lợi. Để họ có cuộc sống 'thuận buồm xuôi gió' hơn, bạn cần tìm cho họ một người bảo vệ và thay đổi số phận của họ. Đó có thể là sim năm sinh 1997, khi bạn mang bên mình nó sẽ mang lại may mắn cho bạn.

Sim năm sinh 1997 như thế nào được gọi là đẹp?

Thị trường sim phong thủy hiện nay đa dạng các loại sim nên việc lựa chọn cho mình một con số phù hợp là rất khó. Việc tìm sim năm sinh 1997 đẹp phụ thuộc vào nhiều yếu tố và cụ thể.

Sim nam sinh 1997 va y nghia

Sim năm sinh 1997 đẹp và ý nghĩa

- Dựa trên năm yếu tố:
Mỗi tuổi có một mệnh khác nhau nên việc lựa chọn sim số đẹp có thể dựa vào những yếu tố này. Đối với người sinh năm 1997 thuộc mệnh Mộc nên hợp với các con số: 1, 3, 6, 8 là những con số thuộc hành Thủy vì Thủy sinh Mộc trong ngũ hành tương sinh.

Cụ thể, số 1 là khởi nguồn của vạn vật, số 3 là số phát tài, số 6 là số Phát lộc, số 8 là số Phát lộc. Kết hợp những con số này trong sim sẽ giúp vận mệnh của bạn đi lên rất nhiều.

- Chọn đúng đuôi số:
Ngoài đầu số 1997 còn có một số đầu số hợp với tuổi này như: sim tứ quý 1, sim tứ quý 3, sim tứ quý 6, sim tứ quý 8, sim tiến sim tam hoa, sim tam hoa, sim tam hoa 6, sim tam hoa 8, ...

Bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn để chọn cho mình một con số phù hợp. Chọn đúng số sẽ giúp bạn có một số sim sử dụng lâu dài, mang lại may mắn trong cuộc sống và tình duyên cho bạn.

Đọc thêm: Sim 1996, Kho Sim Đuôi 1996 các mạng Mobifone, Viettel, Vinaphone

Chọn mua sim năm sinh 1997 số đẹp tại Simvidan.vn

Sau đây là những lý do bạn nên chọn Simvidan.vn để mua sim năm sinh thay vì các địa chỉ khác.

- Tiền tố đa dạng cung cấp nhiều tùy chọn

Với lợi thế là đại lý ủy quyền chính thức của tất cả các nhà mạng đang hoạt động tại Việt Nam, Simvidan.vn may mắn có đầy đủ các dòng sim số của các nhà mạng hiện nay, giúp bạn thoải mái lựa chọn. Bạn muốn sim năm sinh 1997 Vinaphone, sim năm sinh Mobifone, sim năm sinh Viettel, sim năm sinh Vietnamobile… Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả.

- Giá hữu nghị không chênh lệch thị trường

Với đặc quyền là đại lý của các nhà mạng Việt Nam, Simvidan.vn có khả năng định giá sim hợp tuổi Đinh Sửu 1997 cạnh tranh hơn so với các đối thủ trên thị trường. Giá khoảng 2.950.000 ₫; 1.799.000 ₫ ...

- Uy tín hàng đầu trên thị trường sim số toàn quốc

Simvidan.vn xin cam kết tất cả sim số trên website đều là sim mới và chưa qua sử dụng. Dù bạn không ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Dương, bạn ở các tỉnh thành khác có nhu cầu mua sim chúng tôi sẽ gửi sim đến địa chỉ mà bạn yêu cầu.

Khi truy cập website Simvidan.vn, bạn nhìn vào tab trên cùng của trang chọn sim số đẹp theo loại bạn sẽ thấy sim số đẹp hợp tuổi 1997. Bấm vào sim năm sinh và chọn sim. Sau khi chọn được sim cho mình, bạn bấm vào phần đặt hàng và điền thông tin cá nhân để mua sim. Nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn và trao đổi về cách thức giao sim sao cho thuận tiện nhất cho bạn.

Nào, hãy cùng đến với Simvidan.vn để rinh ngay một chiếc sim năm sinh 1997 ngay thôi nào!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính