Sim năm sinh 2001

Sim Năm Sinh 2001 - Kho sim 2001 Viettel, Mobifone, Vinaphone giá rẻ tại Simvidan.vn, Giao sim miễn phí trên toàn quốc, Đăng ký chính chủ khi mua sim.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0967.54.2001 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 0836.51.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
3 0822.77.2001 5,400,000 4,900,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
4 0786.70.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
5 097.15.2.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0764.13.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
7 0945.71.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
8 0827.79.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
9 0342.84.2001 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0838.77.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
11 0948.78.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
12 0835.91.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
13 0972.54.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0769.63.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
15 096.15.5.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 0708.76.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
17 0837.51.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
18 0985.93.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 091.15.6.2001 5,400,000 4,900,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
20 0785.96.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
21 0785.99.2001 1,110,000 930,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
22 0764.21.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
23 0785.95.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
24 0826.69.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
25 0966.79.2001 6,300,000 5,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0359.14.2001 1,680,000 1,180,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0839.81.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
28 0961.05.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0948.51.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
30 0918.59.2001 2,970,000 2,470,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
31 0839.21.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
32 0775.92.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
33 091.19.8.2001 5,400,000 4,900,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
34 0948.32.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
35 091.19.7.2001 5,400,000 4,900,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
36 0778.75.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
37 0765.61.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
38 08.23.10.2001 8,200,000 7,200,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
39 0837.88.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
40 0829.98.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
41 0943.96.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
42 0945.69.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
43 0898.93.2001 1,570,000 1,190,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
44 0776.92.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
45 0943.75.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
46 0949.62.2001 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
47 0988.07.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0924.32.2001 1,160,000 980,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
49 0949.66.2001 2,430,000 1,930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
50 0834.91.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
51 097.26.4.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0797.47.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
53 0918.53.2001 2,640,000 2,140,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
54 091.13.5.2001 5,400,000 4,900,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
55 0836.71.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
56 0767.51.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
57 0948.24.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
58 097.14.4.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0707.30.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
60 0965.25.2001 4,800,000 4,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0924.81.2001 1,160,000 980,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
62 0836.91.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
63 0704.51.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
64 0944.16.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
65 0964.79.2001 4,800,000 4,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 082.444.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
67 0823.66.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
68 0926082001 8,700,000 7,700,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
69 0946.15.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
70 0798.79.2001 1,570,000 1,190,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
71 0837.21.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
72 0829.95.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
73 0945.37.2001 1,160,000 980,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
74 0948.73.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
75 0826.33.2001 2,110,000 1,610,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
76 0798.85.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
77 0886.73.2001 1,790,000 1,290,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
78 0383.07.2001 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
79 0384.10.2001 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
80 0943.81.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
81 0963.54.2001 4,800,000 4,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0773.96.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
83 0945.87.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
84 0947.15.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
85 0378.49.2001 1,160,000 980,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0944.37.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
87 0704.60.2001 950,000 770,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
88 0973.92.2001 4,800,000 4,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0961.75.2001 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 0987.99.2001 6,900,000 5,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0838.71.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
92 0944.81.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
93 0984.14.2001 4,800,000 4,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0703.68.2001 1,040,000 860,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
95 0948.86.2001 2,430,000 1,930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
96 0764.16.2001 840,000 660,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
97 094.13.3.2001 3,800,000 3,300,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
98 0943.71.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
99 0372.55.2001 4,300,000 3,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0833.51.2001 1,570,000 1,190,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay

Bật mí ý nghĩa của sim năm sinh 2001 và hướng dẫn cách chọn sim hợp mệnh

Lựa chọn một chiếc sim năm sinh hợp mệnh, hợp tuổi không phải là điều dễ dàng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người sinh năm 2001. Nếu như bạn đang muốn tìm một chiếc sim năm sinh 2001 cho chiếc điện thoại của mình. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có sự lựa chọn chính xác và hài lòng nhất nhé!

sim hop 2001

Sim năm sinh 2001

Ý nghĩa sim năm sinh 2001

Sim năm sinh giống chứng minh nhân dân là một trong những đầu số độc đáo, gắn bó với bạn. Theo quan niệm của nhiều người, sim số đẹp biển số xe, số điện thoại,… sẽ giúp bạn luôn gặp may mắn và tài lộc. Vì vậy, việc chọn số điện thoại theo năm sinh 2001 để mang lại rất nhiều ý nghĩa cho người dùng.

Sim năm sinh 2001 mang lại may mắn

Trong phong thủy, sim hợp tuổi có ảnh hưởng rất lớn đến công danh, sự nghiệp, tiền tài, vận may của chủ nhân. Bên cạnh việc chia sẻ đuôi số hợp với năm sinh thì đầu số và số đứng trước trùng khớp cũng sẽ giúp ích cho vận mệnh của bạn.
- Số 2 đại diện cho sự hoàn hảo được ghép đôi trong quan niệm của người châu Á
- Số 0 đại diện cho triển vọng đầy đủ cho tương lai vì số 0 là một vòng tròn khép kín.
- Số 1 là vị trí đứng đại diện cho quyền lực và tham vọng của con người.

Đọc thêm: Kho Sim Năm Sinh 2000 Giá Rẻ Các Mạng Viettel, Vina, Mobi

Dễ nhớ

Trong công việc, một số điện thoại dễ nhớ tạo ấn tượng tốt với khách hàng cũng như đối tác. Sim số đẹp còn thể hiện cá tính và đẳng cấp cho người dùng. Không chỉ vậy, đối với những người xung quanh, đây cũng là một cách dễ dàng để tưởng nhớ người thân của bạn trong trường hợp khẩn cấp.

Sim năm sinh 2001 có nhiều ưu điểm nổi trội và đặc biệt

Gợi nhớ về một ngày sinh nhật

Đây giống như một cách để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bạn. Bạn có thể sử dụng số điện thoại của mình như một lời nhắc nhở tinh tế với bạn bè và gia đình về ngày sinh của bạn. Thậm chí, với một số người, những chiếc sim này còn là lời nhắc nhở cho những ai hay quên ngày sinh của chính mình.

Cách chọn sim và những lưu ý khi chọn mua sim năm sinh 2001

Việc chọn sim phong thủy phù hợp chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Muốn sở hữu một chiếc sim như ý mang lại may mắn và phù trợ cho mình thì bạn nên chú ý đến 3 yếu tố sau.

Hướng dẫn chọn sim năm sinh 2001

1. Chọn sim năm sinh 2001 hợp mệnh

Theo phong thủy, người sinh năm 2001 mệnh Kim. Mệnh này tương sinh với mệnh Thủy và Thổ, tương khắc với mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Khi chọn sim bạn nên chọn những con số phù hợp với mệnh Kim và đặc biệt là tránh những mệnh kim. Nam sinh năm 2001 sẽ hợp với các số 2, 5, 8, 9; còn nữ sẽ hợp với các số 6, 7, 8.

2. Sim năm sinh 2001 số đẹp

Theo quan niệm chọn sim số đẹp, những con số được cho là mang lại may mắn, tài lộc cho người sở hữu thường là những con số 6, 8 và 9. Đặc biệt, những chiếc sim có bộ tứ quý còn thể hiện đẳng cấp cho người dùng.
Ngược lại, những con số có sự xuất hiện của số 4 (tử) và số 7 (thất ) thường được cho là sẽ mang đến những điều xui xẻo cho chủ nhân. Một số gợi ý để bạn chọn sim năm sinh 2001 số đẹp là 0899892001, 0909102001, 0814112001,…

3. Giá sim năm sinh 2001

Việc lựa chọn giá sim phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài việc chọn sim hợp mệnh, khi chọn mua sim, người dùng còn quan tâm đến yếu tố dễ nhớ của sim. Nhà khai thác sim cũng có thể tạo ra sự chênh lệch giữa giá các số điện thoại.
- Giá sim năm 2001 giá rẻ dưới 1.000.000đ: 0383022001, 0788862001, ...
- Giá sim năm sinh 2001 trung bình: 0961772001, 0332802001, 0355472001
- Giá sim cao cấp năm 2001: 0899892001, 0909102001, ...
Để biết thêm thông tin chi tiết về sim năm sinh 2001 và sở hữu ngay cho mình một sim số đẹp, hãy truy cập vào địa chỉ Simvidan.vn để được hỗ trợ nhé!

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính