Sim viettel

Bán sim viettel số đẹp. Giá sim viettel rẻ nhất. Dễ dàng Chọn sim Tìm sim Mua sim viettel 10 số tại kho sim viettel【Simvidan.vn】Chuyên sim số viettel.
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
401 0971 296 696 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
402 0868969897 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
403 0976.995.095 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
404 098 1995.095 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
405 0984 52 1971 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
406 0963 98 1970 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
407 0979 47 1970 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
408 096 174 1970 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
409 096 174 1969 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
410 098 15 2 1965 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
411 096 174 1965 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
412 0967 75 1963 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
413 0978 13 1963 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
414 0979 71 1961 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
415 0866 050 080 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
416 0988 139 583 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
417 0869 787 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
418 0869 878 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
419 0869 252 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
420 0869 088 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
421 0869 151 345 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
422 0869 131 345 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
423 0869 757 345 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
424 0869 786 456 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
425 0866 230 567 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
426 086 9096 567 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
427 0975 15 03 92 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
428 0962 06 04 82 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
429 0963 28 10 75 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
430 0983 11 07 74 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
431 0989 01 09 61 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
432 0396 25 08 93 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
433 0869 764 000 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
434 0869 774 000 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
435 0869 781 000 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
436 0347 410 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
437 0346 274 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
438 0347 857 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
439 0349 354 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
440 0384 170 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
441 0869 392 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
442 0869 213 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
443 0869 205 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
444 0869 628 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
445 0869 730 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
446 0869 75 1444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
447 0869 763 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
448 0869 370 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
449 0869 197 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
450 0869 352 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
451 0869 802 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
452 0869 072 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
453 0869 631 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
454 0866 763 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
455 0866 497 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
456 0866 537 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
457 0868 618 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
458 0346 804 777 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
459 0981 60 3773 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
460 0981 60 0550 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
461 09 616 02220 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
462 0869 760 761 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
463 0965 891 918 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
464 0981 465 654 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
465 0963 065605 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
466 097 4445664 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
467 0869 783 788 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
468 0866695166 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
469 0866839266 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
470 0866953966 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
471 0866563966 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
472 0984 871 066 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
473 0974 025 166 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
474 097 336 1766 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
475 096 4444 913 2,000,000 1,500,000đ viettel Tứ quý giữa Mua ngay
476 096 1956 113 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
477 0963 49 2204 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
478 0967 48 2204 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
479 0868 70 2204 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
480 0961 33 0005 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
481 0961 33 0006 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
482 0866 435 007 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
483 0869 722022 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
484 0965 92 97 90 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
485 0961 000 361 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
486 0866 575 525 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
487 0866 585 545 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
488 0988 035791 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
489 08688 03669 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
490 0961 747 389 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
491 0961 832 189 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
492 09 6585 3289 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
493 0963 90 2369 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
494 098 7773 448 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
495 0988 054 778 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim ông địa Mua ngay
496 0967 568 158 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
497 0982 252 303 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
498 0988 15 6 8 10 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
499 0988 518 012 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
500 0869 767 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

SIM VIETTEL -  ĐỘ PHỦ SÓNG RỘNG KHẮP CẢ NƯỚC

Sim Viettel được biết đến và ưa chuộng bởi là nhà mạng với nhiều đầu số đẹp, đuôi sim đẹp dễ nhớ, giá tốt, phủ sóng rộng toàn quốc, chi tiết hãy xem 3 lý do sau nhé.

1. Các đầu số sim Viettel đẹp và ý nghĩa:

  Viettel là một trong 3 nhà mạng lớn tại việt Nam và sở hữu cả đầu số dành cho di động và đầu số điện thoại cố định, Fax, Home Phone, trong đó các đầu số cổ Viettel như 096, 097, 098, 086 và các đầu số mới được chuyển từ 11 số về 10 số như: 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

Ý nghĩa các đầu số Viettel:

Các đầu số của Viettel không chỉ mang hình thức đẹp mà còn sở hữu ý nghĩa vô cùng tốt đẹp cả trong quan niệm dân gian và trong phong thủy số:
    - 098: Cặp số phát tài phát lộc, ý nghĩa "Bồ Tát" bản mệnh chủ sở hữu
    - 097: Cặp số biểu tượng cho con Hạc với ý nghĩa “Sải cánh cùng danh vọng”, mong muốn bay cao, bay xa
    - 096: Cặp số mang ý nghĩa Lộc trường cửu tức là tiền tài, lộc phát luôn luôn vững bền.
    - 086: Cặp số Phát Lộc
    - 039: Cặp số Thần Tài nhỏ
    - 037: Cặp số “Vượng Tiền Sinh Tài Vọng Thiên”, ngụ ý có tài, có tiền, danh vọng đạt tới trời cao, mọi sự đều thấu.
    - 036: Cặp số chứa cả tài và lộc, cặp số đẹp trong nhóm đầu số 03
    - 035: Cặp số chứa tài, chứa phúc, vạn sự như ý
    - 034: Cặp số ứng với sao Diên Niên chính là tốt cho tài vận, sự nghiệp và ngoại giao
    - 033: Cặp số ứng với sao Phục Vị mang lại bình yên, thu hút tài lộc.
    - 032: Cặp số ứng với tiền tài lâu bền, mãi mãi

Việc kết hợp các đầu số Viettel với các đuôi loại sim còn cùng các ý nghĩa hay các ý nghĩa tương trợ lẫn nhau giúp hoàn thiện hơn ý nghĩa của cả số sim. Giá sim Viettel cũng phụ thuộc vào tất cả các thành phần trong 1 số sim

2. Viettel chiếm thị phần sim lớn nhất Việt Nam:

    Chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam với hơn 53% tổng số thuê bao trên toàn quốc là con số không nhỏ và cùng các gói cước nghe gọi, khuyến mại dung lượng tốc độ cao hấp dẫn đã nói lên giá trị của 1 số Sim Viettel mang lại.
SIm-viettel

3. Cước mạng Data và cước gọi của Viettel có mức giá hợp lý:

   Không chỉ sóng mạnh, Viettel còn có các gói cước gọi và dung lượng data với những mức giá phù hợp.Hơn nữa, với hàng trăm nghìn chi nhánh Viettel trải dài khắp Việt Nam. Hệ thống chăm sóc khách hàng của Viettel dày đặc, tận tình và rất chu đáo. 

 4. Sim Viettel giá bao nhiêu?

   Tùy thuộc vào dạng sim số đẹp mà bạn chọn như tứ quý, tam hoa, sim taxi, sim gánh đảo, sim số tiến... mà giá sim phân khúc thành nhiều mức giá khác nhau với giá từ 399.000đ cho đến vài tỷ đồng.

Tại Simvidan bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc sim số đẹp Viettel đúng nhu cầu, giá tốt nhất trên thị trường với bộ lọc số nâng cao tiện lợi.

Vậy bạn còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay cho mình một số sim Viettel?

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính