Sim đặc biệt

Sim Đặc Biệt, Có hàng vạn sim Sim Đặc Biệt , dễ nhớ, để quý khách lựa chọn và đặt mua tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0 98765 1102 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim đặc biệt Mua ngay
2 090 122 1102 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim đặc biệt Mua ngay
3 0943381102 6,300,000 5,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
4 0941268910 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
5 0949468910 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
6 0829721102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
7 0853441102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
8 0823701102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
9 0858041102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
10 0829401102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
11 0812531102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
12 0815531102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
13 0846791102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
14 0856081102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
15 0849761102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
16 0886381102 6,300,000 5,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
17 0849171102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
18 0858741102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
19 0853181102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
20 0845301102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
21 0845871102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
22 0843581102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
23 0949751102 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
24 0859321102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
25 0848491102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
26 0846621102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
27 0832901102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
28 0848391102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
29 0918751102 2,800,000 2,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
30 0857851102 1,800,000 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
31 0848871102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
32 0854471102 900,000 640,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
33 0815281102 1,800,000 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
34 0826541102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
35 0818921102 2,100,000 1,600,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
36 0847701102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
37 0815451102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
38 0814451102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
39 0843621102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
40 0858401102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
41 0847531102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
42 0832291102 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
43 0949671102 2,200,000 1,700,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
44 0857371102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
45 0814431102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
46 0845151102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
47 0837601102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
48 0814841102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
49 0847981102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
50 0856341102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
51 0886391102 4,300,000 3,800,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
52 0817821102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
53 0817301102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
54 0812368910 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
55 0848761102 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
56 0843081102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
57 0813901102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
58 0824751102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
59 0849621102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
60 0886091102 2,900,000 2,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
61 0857781102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
62 0834881102 1,800,000 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
63 0825571102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
64 0845421102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
65 0815921102 2,100,000 1,600,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
66 0847131102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
67 0827061102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
68 0849301102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
69 0852541102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
70 0859231102 1,800,000 1,300,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
71 0814871102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
72 0824171102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
73 0814501102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
74 0839641102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
75 0846601102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
76 0829421102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
77 0817051102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
78 0833541102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
79 0828521102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
80 0816081102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
81 0824781102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
82 0854091102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
83 0856141102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
84 0825491102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
85 0817141102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
86 0816731102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
87 0816271102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
88 0814181102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
89 0839071102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
90 0852931102 1,300,000 1,080,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
91 0834981102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
92 0825271102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
93 0813081102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
94 0946998683 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
95 0826721102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
96 0837371102 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
97 0848271102 1,100,000 880,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
98 0836801102 1,000,000 780,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
99 0943851102 2,700,000 2,200,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay
100 0843981102 1,900,000 1,400,000đ vinaphone Sim đặc biệt Mua ngay

Sim số gánh là gì?

Sim số gánh hay còn gọi là sim gánh. Đây cũng chính là cái tên để chỉ sự đặc biệt của những con số xuất hiện ở cuối số sim. Hiểu một cách đơn giản, sim số gánh là dòng sim có sự xuất hiện của các bộ số đối xứng với nhau thông qua một con số nào đó, giống như chiếc "đòn gánh" vậy. 

  • Ví dụ: 09*ABA, 09*AB.C.AB....

   Sim số gánh thì cũng có nhiều dạng khác nhau. Để phân loại được thì bạn cần phải để ý đến bộ số đối xứng và con số xen ngang ở giữa. Theo đó thì sim số gánh được phân chia làm 3 loại, cụ thể như sau:

  • Sim gánh đơn: là sim số gánh có 3 số cuối thuộc dạng ABA hoặc ABBA. Ví dụ: 08x6886, 09x969, ....
  • Sim gánh kép bằng: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.AB. Ví dụ: 09x68.3.68, 09x36.2.36, ....
  • Sim gánh kép tiến: là sim số gánh có 5 số cuối thuộc dạng AB.C.BA (AB - là gánh kép lùi, ngược lại với gánh kép tiến). Ví dụ: 08x86.2.68, 08x82.6.28, ...

Đọc chi tiết: Sim số gánh là gì? Những giá trị mà sim số gánh mang lại.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính