Sim ngũ quý giữa

Sim ngũ quý giữa, kho sim ngũ quý giữa các nhà mạng, Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile, Gmobile. Đăng Ký Chính Chủ ...
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0962.888881 85,000,000 80,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
2 0941 888883 59,000,000 55,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
3 0969 333330 49,000,000 45,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
4 0973 222220 49,000,000 45,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
5 0962 555551 38,000,000 35,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
6 098 5555512 38,000,000 35,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
7 0383 999991 31,000,000 28,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
8 0898.666662 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Ngũ quý giữa Mua ngay
9 0985.999992 127,000,000 120,000,000đ viettel Ngũ quý giữa Mua ngay
10 0828333332 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
11 0888882532 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
12 0888882834 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
13 0888885176 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
14 0888885184 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
15 0888885187 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
16 0888885190 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
17 0888885276 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
18 0888883082 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
19 0888883085 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
20 0888883087 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
21 0852000004 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
22 0855222227 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
23 0847999990 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
24 0814000003 5,300,000 4,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
25 0888880289 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
26 0888885194 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
27 0944444814 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
28 0822222473 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
29 0888882149 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
30 0888882150 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
31 0888882147 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
32 0888882350 2,300,000 1,800,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
33 0888885219 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
34 0888881639 5,100,000 4,600,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
35 0888881032 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
36 0888882127 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
37 0888882146 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
38 0847222221 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
39 0822222746 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
40 0856111118 13,000,000 11,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
41 0888882125 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
42 0888882129 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
43 0828888840 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
44 0888882140 2,400,000 1,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
45 0888882869 6,500,000 5,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
46 0888882130 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
47 0888881804 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
48 0889666660 14,500,000 12,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
49 0888883569 14,500,000 12,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
50 0888881825 3,700,000 3,200,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
51 0888881843 3,700,000 3,200,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
52 0888881827 3,700,000 3,200,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
53 0888881969 35,000,000 32,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
54 0912777774 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
55 0947777753 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
56 0888880279 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
57 0858888897 11,000,000 10,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
58 0847666665 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
59 0826666625 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
60 0886888884 22,000,000 20,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
61 0826555559 15,000,000 13,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
62 0859999986 38,000,000 35,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
63 0888886579 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
64 0888883081 3,400,000 2,900,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
65 0888880383 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
66 0888882797 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
67 0888886395 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
68 0888886961 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
69 0822222012 17,000,000 15,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
70 0822222126 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
71 0822222196 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
72 0822222569 9,000,000 8,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
73 0822222959 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
74 0833333175 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
75 0833333556 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
76 0855555010 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
77 0855555238 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
78 0855555936 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
79 0888880778 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
80 0888882126 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
81 0888882196 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
82 0888882278 8,000,000 7,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
83 0888882287 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
84 0888882691 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
85 0888883552 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
86 0888883598 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
87 0888883619 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
88 0888885591 5,500,000 5,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
89 0888885869 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
90 0888886796 5,000,000 4,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
91 0888886997 7,000,000 6,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
92 0888887716 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
93 0888887718 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
94 0888887795 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
95 0944444556 38,000,000 35,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
96 0822222816 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
97 0888881802 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
98 0888883191 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
99 0888886225 4,500,000 4,000,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay
100 0888886390 4,000,000 3,500,000đ vinaphone Ngũ quý giữa Mua ngay

   Sim ngũ quý giữa chưa bao giờ là hết hot trong giới mộ điệu sim số, không những giá cả hợp lý hơn dòng sim ngũ quý đuôi rất nhiều lần mà còn giữ nguyên giá trị vè mặt ý nghĩa, sự bá đạo của dòng sim và luôn tạo được vị thế cho chủ nhân sở hữu nó.
   Nếu ngũ quý đuôi là ông chủ lớn trong lĩnh vực sim số thì quả không ngoa nếu chúng ta nói rằng ngũ quý giữa là một sếp bự trong lĩnh vực này

1. Sim ngũ quý giữa là gì?

Như cái tên của nó sim ngũ quý giữa là dòng sim số đẹp trong đó dãy số của sim có chứa bộ số gồm 5 số lặp nhau đứng chính giữa. Dạng thức của sim này là ***XXXXX**.  X ở đây có thể là bộ 5 số từ 0 – 9. Chính bộ 5 số đứng cạnh nhau này khiến người ta gọi là ngũ quý và đứng ở giữa nên gọi là ngũ quý giữa, bộ ngũ quý này giúp sim vừa đẹp vừa dễ nhớ lại cực kỳ ấn tượng.

sim ngu quy giua

2. Ý nghĩa Sim ngũ quý giữa

Nếu bạn đã tìm hiểu về dòng sim ngũ quý thì chắc hẳn cũng biết một phần nào đó, tương tự như vậy dòng sim này được yêu thích bởi quan niệm về ngũ quý liên kết với nhau tạo nên một sức mạnh cực kỳ lớn về may mắn, tài lộc, thuận lợi, an nhiên, hạnh phúc...

Đọc thêm: Ý nghĩa sim Ngũ quý giữa - Có thể bạn chưa biết !

Sim ngũ quý giữa tuy không đắt bằng sim ngũ quý đuôi những không phải vì thế mà giá trị của nó bị giảm sút. Việc bạn sở hữu dễ dàng hơn một em sim độc đáo như sim ngũ quý giữa quả thật là một điều gì đó tuyệt vời đúng không?

   Số 5 là con số đặc biệt trong cuộc sống, nó đại diện cho ngũ hành, sự hài hòa, cân bằng nên nó có thể dễ dàng phù hợp với mọi người. Khi bộ ngũ lại được kết hợp bằng từng số khác nhau thì giá trị mang lại cho sim đó lại càng cao. Mỗi một bộ ngũ lại mang lại một giá trị riêng và tùy theo quan niệm về các con số mà giá sim sẽ đắt hay rẻ.

 • Sim ngũ quý giữa 0

Ngũ quý 0 đại diễn cho sự tròn trĩnh đủ đầy, một vòng tuần hoàn trọn vẹn, đây là loại sim mang đến cho chủ nhân sự nhiệt huyết, vững chắc và thành công trên con đường công danh sự nghiệp

 • Sim ngũ quý giữa 1

Số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu, ngôi vị dẫn đầu, vị thế độc tôn. Bộ ngũ 1 là sự mạnh mẽ quyết đoán, rất nam tính, một bộ số của quyền lực

 • Sim ngũ quý giữa 2

Số 2 là con số của sự tâm đầu ý hợp, một con số của sự vững bền và chắc chắn, sự mềm mại của số 2 là đại diện cho sự biến hóa phù hợp thế thờid.

 •  Sim ngũ quý giữa 3

Số 3 là con số của tài vận, số của sự chắc chắn, bền bỉ - bộ ngũ 3 thì lại có sức mạnh càng lớn khi nó mang ý nghĩa đa tài – đa lộc – đa phú quý.

 • Sim ngũ quý giữa 4

Tuy có nhiều người quan niệm số 4 là số tử, số của thiếu may mắn nhưng thực sự không phải, đó chỉ là do tứ có cách phát âm gần với chữ tử trong Hán Việt còn thực tế số 4 là số mang lại sự bền bỉ, số của gai góc, chắc chắn. Với bộ ngũ 4 thì lại càng đặc biệt bởi nó tượng trưng cho đất trời 4 phương đi cùng 8 hướng, số của bao quát vạn việc

 •  Sim ngũ quý giữa 5

Còn gì đẹp bằng ngũ 5 khi đơn thuần số 5 là số của danh dự ,số của cân bằng, của quyền lực, rồi còn đứng cạnh nhau thành một bộ 5 khác nữa thì đây quả là một bộ số rất nhiều năng lượng tích cực

 • Sim ngũ quý giữa 6

Bộ ngũ 6 là bộ của lộc vận, bộ số của thuận lợi và những điều tốt lành. Đây là một trong những bộ số được săn đón nhiều nhất hiện nay nên giá thành nó khá là đắt

 • Sim ngũ quý giữa 7

Số 7 là một con số mang lại sự bí ẩn, theo nhiều nền văn hóa thì nó là con số của thần bí và mang tới nhiều điều kỳ diệu.

 • Sim ngũ quý giữa 8

Bên cạnh số 6 thì số 8 là con số rất đẹp được quan niệm là con số của phát tài – phát lộc, một con số mang lại nhiều điều tốt lành

 • Sim ngũ quý giữa 9

Bộ ngũ 9 là bộ số của vương quyền, của sự trường thọ, may mắn và số của giàu sang. Ngoài ra bộ sống này khá hoàn hảo khi có thể mang tới sự thuận lợi và hạnh phúc cho chủ nhân.

Đọc thêm các tin hay tại: www.baosimvidan.com

“Uy tín quý hơn vàng, sự hài lòng của bạn là thành công của chúng tôi”.

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính