Sim Lặp

Sim Lặp, Có hàng vạn sim Sim Lặp để quý khách lựa chọn và đặt mua tại simbinhdan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 08.5678.8989 59,000,000 55,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
2 0961 88 9191 22,000,000 20,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
3 0366899898 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
4 0961 68 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
5 0961 86 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
6 0961 96 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
7 0961 69 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
8 0981 69 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
9 09.7179.9191 28,000,000 25,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
10 0961 22 9191 20,000,000 18,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
11 0971 22 9191 20,000,000 18,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
12 0961 33 9191 20,000,000 18,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
13 0971 33 9191 20,000,000 18,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
14 0981 33 9191 21,000,000 19,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
15 0961 77 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
16 0981 77 9191 18,000,000 16,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
17 09.6789.6969 105,000,000 99,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
18 0963.18.68.68 127,000,000 120,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
19 034.6866868 47,000,000 43,000,000đ viettel Sim lặp Mua ngay
20 0928.79.8686 42,000,000 39,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
21 0928.81.8686 41,000,000 38,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
22 0928.56.8686 41,000,000 38,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
23 0923.39.8686 39,000,000 36,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
24 0923.82.8686 35,000,000 32,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
25 0925.91.6868 33,300,000 30,300,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
26 0925.11.8686 33,000,000 30,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
27 0929.50.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
28 0929.80.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
29 0922.80.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
30 0924.42.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
31 0921.08.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
32 0924.11.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
33 0929.14.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
34 0929.17.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
35 0929.34.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
36 0929.76.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
37 0929.46.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
38 0929.94.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
39 0922.94.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
40 0926.90.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
41 0925.90.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
42 0923.09.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
43 0921.09.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
44 0928.03.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
45 0922.03.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
46 0922.05.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
47 0922.50.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
48 0925.06.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
49 0928.01.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
50 0926.01.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
51 0926.05.6868 30,500,000 27,500,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
52 0928.44.6868 29,200,000 26,200,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
53 0926.44.6868 29,200,000 26,200,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
54 0828.25.6868 29,000,000 26,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
55 0925.38.8686 28,000,000 25,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
56 0923.31.8686 28,000,000 25,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
57 0929.04.6868 27,800,000 24,800,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
58 0924.00.6868 27,800,000 24,800,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
59 0925.05.8686 26,000,000 23,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
60 0707.88.9898 25,500,000 22,500,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
61 0925.08.8686 25,000,000 22,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
62 0925.19.8686 25,000,000 22,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
63 0925.46.8686 22,000,000 20,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
64 0928.32.8686 22,000,000 20,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
65 0928.21.8686 22,000,000 20,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
66 08.1998.8989 22,000,000 20,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
67 0776.39.6868 21,000,000 19,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
68 0925.17.8686 20,000,000 18,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
69 0923.97.8686 20,000,000 18,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
70 0927.19.8686 20,000,000 18,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
71 081.252.6868 18,000,000 16,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
72 0925.02.8686 18,000,000 16,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
73 0923.05.8686 18,000,000 16,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
74 0928.12.8686 18,000,000 16,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
75 0928.53.8686 18,000,000 16,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
76 0925.30.8686 18,000,000 16,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
77 0923.01.8686 18,000,000 16,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
78 0787.26.6868 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
79 0928.20.8686 17,000,000 15,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
80 0928.10.8686 17,000,000 15,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
81 0772.56.6868 16,000,000 14,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
82 0855.09.6868 16,000,000 14,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
83 0927.30.8686 16,000,000 14,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
84 0796.52.6868 15,000,000 13,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
85 0767.18.6868 15,000,000 13,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
86 0782.89.6868 15,000,000 13,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
87 0787.52.6868 15,000,000 13,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
88 0816.936.868 15,000,000 13,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
89 0796.13.6868 14,000,000 12,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
90 0775.60.6868 14,000,000 12,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
91 0769.13.6868 14,000,000 12,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
92 0859.45.6868 14,000,000 12,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
93 0927.35.8686 14,000,000 12,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
94 0927.31.8686 14,000,000 12,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
95 0928.54.8686 14,000,000 12,000,000đ vietnamobile Sim lặp Mua ngay
96 077.959.6868 14,000,000 12,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
97 0789.46.6868 14,000,000 12,000,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
98 0813.99.8686 14,000,000 12,000,000đ vinaphone Sim lặp Mua ngay
99 0705.60.6868 13,500,000 11,500,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay
100 0797.99.6969 13,300,000 11,300,000đ Mobifone Sim lặp Mua ngay

Sim lặp có ý nghĩa gì và cách lựa chọn ra sao?

Trong thế giới sim số đẹp, sim lặp đang là mẫu sim được ưa chuộng hiện nay bởi sự lặp lại của các con số rất dễ nhớ. Với nhiều người đây còn là sim phú quý, phát tài có thể giúp gia chủ luôn gặp may mắn và thành công. Để hiểu rõ hơn về dòng sim này, chúng ta cùng tham khảo một số thông tin dưới đây.

mua-sim-lap

Sim số lặp giá rẻ

Giới thiệu về sim lặp

Sim lặp là dòng sim điện thoại có sự lặp lại các con số ở cuối số điện thoại, thường là dạng lặp theo cặp, số đơn như 09.xxxx.68.68, 09xx.678.678, lặp kép như 09.xxxx. 22.33, 09.xx.11.22.33 hoặc lặp tam giác, tứ. Sim lặp đa dạng các dạng khác nhau bao gồm sim lặp 3 số cuối, 4 số cuối, 5 số cuối hoặc 6 số cuối.

- Nếu lặp 3 số cuối giống nhau, người ta thường gọi là sim tam hoa
-  Nếu lắp 4 số cuối giống nhau được gọi là sim tứ quý
- Sim có 5 số giống nhau là ngũ quý
- Riêng sim có 6 số giống với sim lục quý là sim lục quý.

Các dòng sim lặp tam hoa, tứ quý, ngũ quý, tứ quý thường có giá cao hơn các dòng sim lặp theo cặp. Đặc biệt nếu sim số lặp lại thuộc các số 1, 6, 8, 9 thì luôn có giá cao hơn các số lặp 4, 7.

sim lap

Sim lặp vinaphone

Sức hút của sim lặp hiện nay

Đầu tiên, điểm hấp dẫn mà nó mang lại chính là giá thành. So với các loại sim số đẹp khác thì sim lặp có giá thành rẻ hơn một chút. Với ý nghĩa đặc biệt và to lớn đi kèm với mức giá phải chăng, hợp lý nên loại sim này đang dần trở nên phổ biến hơn.

Những sim chứa các cặp số 00, 44, 77 có giá bán thấp hơn do nhiều người cho rằng không đẹp. Ngoài ra, sim tứ quý chứa các số như 66, 88, 99 có giá nhỉnh hơn một chút do nhiều người cho rằng nó có ý nghĩa lớn hơn, giá trị sử dụng cao hơn.

Ngoài ra, khi sở hữu sim lặp chắc chắn khách hàng sẽ nhận được nhiều may mắn cũng như những ưu đãi bất ngờ, hấp dẫn khi sử dụng. Một trong những loại sim này được nhiều người dùng sử dụng hiện nay đó chính là sim Viettel lặp kép. Khi sử dụng loại sim này, khách hàng sẽ cảm nhận được những tiện ích mà nó mang lại.

Ý nghĩa của sim lặp

Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay người ta chuộng sim số lặp. Không chỉ là một chiếc sim số đẹp mà sim lặp còn mang lại nhiều ý nghĩa tốt đẹp cho người sở hữu như:

Tạo những con số dễ nhớ, xây dựng thương hiệu của riêng bạn

Ý nghĩa đầu tiên mà sim số lặp là những con số được lặp lại tạo sự dễ nhớ, giúp chúng ta “tạo dựng” thương hiệu cho riêng mình, đặc biệt là đối với các doanh nhân. Số điện thoại dễ nhớ bởi sự lặp lại sẽ giúp chúng ta tạo ấn tượng với khách hàng. Nhờ những con số dễ nhớ này, khách hàng hoặc đối tác sẽ luôn nhớ đến doanh nghiệp của chúng ta.

Mang lại tài lộc dồi dào

Đặc biệt trong thế giới sim số lặp thì sim tam hoa, tứ quý, ngũ quý hay lục quý cũng là loại sim có đuôi số lặp một cách đặc biệt. Hơn thế nữa, dòng sim này rất được đánh giá cao về yếu tố phong thủy, giúp mang đến may mắn và tài lộc cho chủ sở hữu. Đặc biệt nếu dòng sim này có sự xuất hiện của các con số 6 và 8 thì càng có ý nghĩa Tài và Phát, và được nhiều người coi như một chỗ dựa không thể thiếu.

Hướng dẫn chọn sim lặp hợp phong thủy

Tùy theo sở thích mà chúng ta có thể lựa chọn cho mình những dòng sim lặp phong thủy phù hợp. Tuy nhiên, dù là sim lặp như thế nào thì bạn cũng nên chú ý đến sự kết hợp hài hòa giữa các con số trong tổng thể sim cũng như ý nghĩa của từng con số 1 thì mới chọn được dòng sim lặp ưng ý. Dưới đây là ý nghĩa của các con số trong thế giới sim:

1 (hầu hết): quyết đoán duy nhất
2: mang ý nghĩa bình an, may mắn
3 (tam): thể hiện tài năng và sự chắc chắn

Đọc thêm: Sim tứ quý – nguồn đầu tư siêu lợi nhuận cho người dùng

4 (tứ): có cách phát âm giống từ nên thường bị coi là con số không may mắn
5 (năm): mang ý nghĩa quyền lực và trường tồn
6 (Lục): phiên âm gần với locus, nghĩa là kinh tế

7 (thất bại): thường được coi là con số không may mắn
8 (Bát): phiên âm gần giống với phát, thể hiện sự thăng tiến
9 (vĩnh cửu): mang ý nghĩa của sự trường tồn, mãi mãi.

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về sim lặp, hy vọng chúng hữu ích với bạn. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với Simvidan.vn chúng tôi nhé!

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính