Sim tứ quý

Sim Tứ Quý là dạng sim số đẹp được săn đón nhiều nhất thị trường. Sim tứ quý tại Simvidan có đủ các mạng Viettel, Vina, Mobi, Gmobile, Vietnamobile
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
 • Tránh 4
 • Tránh 7
 • Tránh 49
 • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0776 00 4444 16,000,000 14,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
2 0767 40 3333 17,000,000 15,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
3 0796.74.5555 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
4 0795.40.5555 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
5 0931 54 0000 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
6 0794.80.5555 19,000,000 17,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
7 0765.37.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
8 0765.47.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
9 0765.27.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
10 0765.42.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
11 0794.91.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
12 0794.46.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
13 0798.24.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
14 0795.32.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
15 0798.27.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
16 0768.84.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
17 0769.48.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
18 0764.82.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
19 0764.83.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
20 0765.70.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
21 0767.74.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
22 0768.40.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
23 0774.98.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
24 0775.74.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
25 0776.40.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
26 0775.84.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
27 0774.93.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
28 0774.71.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
29 0795.46.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
30 0774.87.5555 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
31 0775.14.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
32 0775.437.777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
33 0778.24.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
34 0784.85.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
35 0782.04.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
36 0788.64.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
37 0703.94.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
38 0762.04.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
39 0765.34.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
40 0764.83.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
41 0764.98.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
42 0762.41.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
43 0764.90.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
44 0764.94.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
45 0763.94.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
46 0764.91.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
47 0764.96.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
48 0764.92.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
49 0762.48.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
50 0762.45.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
51 0765.14.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
52 0775.30.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
53 0775.31.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
54 0775.32.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
55 0775.40.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
56 0784.82.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
57 0782.54.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
58 0785.30.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
59 0785.34.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
60 0784.41.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
61 0795.42.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
62 0795.49.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
63 0797.41.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
64 0794.40.7777 20,000,000 18,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
65 0326 84 2222 20,000,000 18,000,000đ viettel Sim tứ quý Mua ngay
66 0764.89.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
67 0769.80.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
68 07654.9.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
69 0769.53.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
70 0765.17.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
71 0768.02.5555 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
72 0782.74.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
73 0765.21.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
74 0765.13.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
75 0763.21.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
76 0765.04.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
77 0763.20.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
78 0784.547.777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
79 0765.01.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
80 0764.89.7777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
81 0762.427.777 22,000,000 20,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
82 0775.08.5555 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
83 0782.80.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
84 0778.20.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
85 0779.50.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
86 0785.06.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
87 0763.80.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
88 0785.02.7777 25,000,000 22,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
89 0769.615.555 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
90 0795.04.5555 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
91 0769.31.5555 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
92 0706.90.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
93 0778.01.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
94 0779.04.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
95 0779.51.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
96 0765.06.7777 26,000,000 23,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
97 0765.63.5555 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
98 0767.90.5555 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
99 0762.78.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay
100 0762.98.7777 28,000,000 25,000,000đ Mobifone Sim tứ quý Mua ngay

Ý nghĩa của sim tứ quý

Nếu như bạn đang mong muốn sở hữu một sim Tứ Quý để thu hút tiền tài, lộc lá và sự nghiệp vững chắc thì nên lựa chọn:

 • Sim Tứ Quý 1: với ý nghĩa “Sinh” trong Sinh Lộc, đem lại những điều mới mẻ và thành công.
 • Sim Tứ Quý 3: số 3 đại diện cho chữ “Tài ” trong Tài Lộc, sở hữu sim Tứ Quý 3 cũng là một trong những sim tứ quý đẹp đem lại tiền tài và lộc lá cho người sở hữu.
 • Sim Tứ quý 6 với ý nghĩa giàu sang – sinh lộc – suôn sẻ sẽ đem lại tiền tài cho người sở hữu.
 • Sim Tứ Quý 8 với ý nghĩa “Phát” trong Phát tài Phát Lộc đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • Sim Tứ Quý 9: đây là con số mang ý nghĩa viên mãn, trường thọ giúp sự nghiệp của chủ nhân luôn phát triển vững chắc.

Để chọn ra sim tứ quý phù hợp với bản mệnh cần dựa vào bản mệnh của mỗi người để có thể chọn như sau:

 • Đối với mệnh Kim: Nên lựa chọn sim tứ quý 6, 7 (Kim); 0, 2, 5, 8 (Thổ) vì Thổ sinh Kim.
 • Đối với mệnh Thủy: Nên lựa chọn sim tứ quý 1 (Thủy); 6, 7 (Kim) vì Kim sinh Thủy
 • Đối với mệnh Mộc: Nên lựa chọn sim tứ quý 3, 4 (Mộc); 1 (Thủy)
 • Đối với mệnh Hỏa: Nên chọn sim tứ quý 9 (Hỏa); 3, 4 (Mộc)
 • Đối với mệnh Thổ: Người thuộc mệnh này nên lựa chọn sim tứ quý 0, 2, 5, 8 (Thổ); 9 (Hỏa)
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính