Sim giá từ 999k đến 2.000001tr

kho sim với mức giá từ 1 triệu đến 2 triệu để quý khách lựa chọn tại Simvidan.vn
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0964 79 1972 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 096 404 1972 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 096 174 1967 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 097 301 1964 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 096 174 1964 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 096 174 1963 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 096 174 1960 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 09 692 93 692 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
9 0984 52 1971 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0963 98 1970 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 0979 47 1970 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 096 174 1970 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 096 174 1969 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
14 096 21 7 1967 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 098 15 2 1965 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 096 174 1965 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
17 0967 75 1963 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0978 13 1963 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0979 71 1961 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0816 888 113 2,500,000 2,000,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
21 0866 050 080 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
22 0988 139 583 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
23 0869 787 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
24 0869 878 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
25 0869 252 234 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
26 0869 151 345 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
27 0869 131 345 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
28 0869 757 345 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
29 0869 786 456 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
30 0866 230 567 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
31 0962 06 04 82 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
32 0963 28 10 75 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
33 0983 11 07 74 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
34 0989 01 09 61 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
35 0869 764 000 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
36 0869 774 000 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
37 0869 781 000 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
38 0347 410 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
39 0346 274 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
40 0347 857 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
41 0349 354 111 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
42 0384 170 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
43 0869 392 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
44 0869 213 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
45 0869 205 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
46 0869 628 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
47 0869 730 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
48 0869 75 1444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
49 0869 763 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
50 0869 370 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
51 0869 197 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
52 0869 352 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
53 0869 802 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
54 0869 072 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
55 0869 631 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
56 0866 763 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
57 0866 497 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
58 0866 537 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
59 0868 618 444 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tam hoa Mua ngay
60 0981 60 3773 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
61 0981 60 0550 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đảo Mua ngay
62 09 616 02220 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
63 0869 760 761 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
64 0981 465 654 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
65 0963 065605 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
66 097 4445664 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
67 0869 783 788 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
68 0866695166 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
69 0866953966 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
70 0866563966 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
71 0984 871 066 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
72 097 336 1766 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
73 096 4444 913 2,000,000 1,500,000đ viettel Tứ quý giữa Mua ngay
74 0963 49 2204 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
75 0967 48 2204 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
76 0868 70 2204 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
77 0961 33 0005 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
78 0961 33 0006 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
79 0866 435 007 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
80 0869 722022 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh kép Mua ngay
81 0961 000 361 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
82 0866 575 525 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
83 0866 585 545 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
84 0988 035791 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
85 08688 03669 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
86 0961 747 389 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
87 0961 832 189 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
88 09 6585 3289 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
89 098 7773 448 2,000,000 1,500,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
90 0988 054 778 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim ông địa Mua ngay
91 0967 568 158 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim dễ nhớ Mua ngay
92 0982 252 303 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
93 0988 15 6 8 10 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim đầu số cổ Mua ngay
94 0988 518 012 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
95 0869 767 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
96 0868 494 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
97 0866 494 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
98 0869 772 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
99 0869 778 123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay
100 08665 31123 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim tiến đơn Mua ngay

Sim số đẹp giá từ 1 đến 2 triệu là dòng sim số được rất nhiều khách hàng đặc biệt yêu thích hiện nay bởi những ý nghĩa nổi bật. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này qua bài viết sau nhé.

Những thông tin cần nắm về sim số đẹp giá từ 1 - 2 triệu

Sim số đẹp hiện nay rất phổ biến trên thị trường với nhiều nhà mạng cung cấp dịch vụ như Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Itelecom, Gmobile cùng các gói cước đa dạng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Bạn có thể thoải mái lựa chọn một số thuê bao đẹp như yêu cầu của mình với khi sim số đẹp đa dạng giá từ 1 đến 5 triệu.

Sim 1 - 2 triệu gồm dạng sim nào?

Cũng như các loại sim số đẹp khác trên thị trường hiện nay, sim có giá từ 1 đến 5 triệu được phân loại theo những cách sau:

  • Sim dễ nhớ, dễ thuộc: Các loại sim này đều có một bộ số đuôi vô cùng đặc biệt. Trường hợp 3 số trùng nhau được gọi là sim tam hoa, 4 số trùng nhau là sim tứ quý. Ngoài ra, dòng sim này còn có sim số lặp, sim ngũ quý,...;
  • Sim phong thủy: Loại sim có giá từ 1 đến 5 triệu thường được gọi là sim phong thủy được rất nhiều khách hàng lựa chọn bởi sự may mắn và tài lộc mang đến cho người sở hữu;
  • Sim năm sinh: Theo quan niệm của nhiều người người thì dòng sim số đẹp theo năm sinh thường có mức giá rất cao. Tuy nhiên, hiện nay với giá từ 1 đến 5 triệu bạn hoàn toàn có thể sở hữu sim theo năm sinh hay ngày sinh của một cách dễ dàng.

Tại sao nên sử dụng sim số đẹp giá từ 1- 2 triệu?

Những chiếc sim số đẹp thường có giá trị lớn, vì thế mà chỉ những người đã trưởng thành, có điều kiện về kinh tế mới có thể sở hữu được. Cùng với xe, đồng hồ, trang sức, điện thoại, sim điện thoại cũng là một tài sản khẳng định sự thành đạt của bạn.

Chính vì thế mà trong quan hệ làm ăn bạn sẽ tạo được sự tin tưởng từ phía đối tác hơn, và đương nhiên việc làm ăn, ký kết hợp đồng sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết. Đó là lý do vì sao mọi người không hề tiếc tiền khi mua một chiếc sim số đẹp, bởi giá trị mà nó mang lại còn nhiều hơn thế. Các dòng sim có giá từ 1 đến 5 triệu là lựa chọn hợp lý nhất nhưng vẫn đủ để đem lại ấn tượng sâu sắc cho người nhìn, người nghe đến sim số của bạn ngay lần đầu.

Các dòng sim này đều thuộc sim phong thủy mang đến may mắn, hạnh phúc và phát triển tài vận cho người sở hữu. Nếu lựa chọn được sim hợp mệnh công dụng của sản phẩm sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Sở hữu sim số đẹp giá từ 1 đến 5 triệu giúp bạn khẳng định đẳng cấp cá nhân của mình. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên tự tin hơn trong mọi mối quan hệ trong cuộc sống.

Mua sim số đẹp giá từ 1 – 2 triệu ở đâu?

Đây có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người muốn có câu trả lời thỏa đáng. Bởi lẽ bất kỳ ai trong chúng ta khi đi mua sim cũng đều muốn mua được một chiếc sim giá cả hợp lý và chất lượng. Nhu cầu sử mua sim số đẹp ngày càng nhiều, kèm theo đó cũng lạ sự xuất hiện của rất nhiều cửa hàng bán sim. Tuy nhiên, không phải cửa hàng bán sim nào cũng uy tín và bán sim với giá rẻ. Nếu không am hiểu về lĩnh vực sim số thì rất có thể bị lừa hoặc mua sim với giá cao hơn nhiều so với thị trường. Vì vậy việc lựa chọn một địa chỉ uy tín để mua sim giá rẻ số đẹp là việc vô cùng quan trọng.

Tự hào là website sim số đẹp giá rẻ uy tín hàng đầu tại Việt Nam, Simvidan.vn không chỉ mang đến cho quý khách những chiếc sim số đẹp giá rẻ nhất, mà còn cam kết cung cấp cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, hứa hẹn sẽ mang đến những sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho quý khách.

Với các chính sách ưu đãi khủng, đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí, giao sim tận nhà, đúng hẹn, uy tín, minh bạch, hồ sơ bảo hành rõ ràng dài hạn kết hợp cùng chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Simvidan.vn luôn tự hào là địa chỉ cung cấp sim so dep gia re uy tín hàng đầu hiện nay.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính