Sim năm sinh 1998

Sim năm sinh 1998 giá rẻ, sim đuôi 1998 tại simbinhdan.vn, đăng ký chính chủ và giao sim toàn quốc
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0988.94.1998 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 097 107 1998 11,000,000 10,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0985.97.1998 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 097 129 1998 17,000,000 15,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0373.00.1998 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 0374.00.1998 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
7 0376.00.1998 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 0786.00.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
9 0372.10.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 034.3.10.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 078.4.10.1998 3,700,000 3,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
12 033.510.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 034.6.10.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 0329.10.1998 9,700,000 8,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0786.2.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
16 0786.30.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
17 0349.30.1998 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0911.40.1998 2,540,000 2,040,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
19 0973.40.1998 4,700,000 4,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0784.4.0.1998 1,050,000 870,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
21 0786.4.0.1998 1,050,000 870,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
22 0327.40.1998 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0357.4.0.1998 1,570,000 1,190,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0798.4.0.1998 1,050,000 870,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
25 0332.50.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
26 0783.5.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
27 0976.50.1998 5,200,000 4,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0786.5.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
29 0387.5.0.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0792.6.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
31 0976.60.1998 5,200,000 4,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
32 0977.60.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0769.60.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
34 0765.70.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
35 0975.70.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0785.7.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
37 0376.70.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0798.7.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
39 0792.8.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
40 0785.8.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
41 0707.80.1998 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
42 0972.90.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
43 0792.9.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
44 0785.9.0.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
45 0898.90.1998 1,570,000 1,190,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
46 0344.01.1998 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 0984.01.1998 7,700,000 6,700,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0376.01.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 037.4.11.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
50 039.4.11.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
51 039.7.11.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
52 091.121.1998 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
53 0783.21.1998 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
54 0346.21.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 091.131.1998 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
56 0374.31.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0384.31.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 0394.31.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0395.31.1998 3,180,000 2,680,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
60 0356.31.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0327.31.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0337.3.1.1998 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0348.31.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 0911.41.1998 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
65 034.24.1.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0792.41.1998 3,700,000 3,200,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
67 0843.41.1998 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
68 0853.41.1998 1,110,000 930,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
69 0797.41.1998 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
70 0368.4.1.1998 2,320,000 1,820,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 0398.4.1.1998 2,110,000 1,610,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 091.151.1998 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
73 034.25.1.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
74 035.25.1.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0372.51.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
76 0765.51.1998 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
77 0366.51.1998 3,180,000 2,680,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
78 0949.5.1.1998 2,640,000 2,140,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
79 0911.61.1998 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
80 0912.61.1998 7,600,000 6,600,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
81 0914.61.1998 3,500,000 3,000,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
82 0387.61.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0348.61.1998 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
84 0978.61.1998 7,200,000 6,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0769.61.1998 1,680,000 1,180,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
86 039.27.1.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
87 0764.71.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
88 0845.71.1998 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
89 0385.71.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 0329.71.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
91 0389.81.1998 3,800,000 3,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 037.291.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0373.91.1998 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0944.9.1.1998 2,640,000 2,140,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
95 0375.91.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
96 0846.91.1998 1,270,000 1,090,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
97 0327.91.1998 2,640,000 2,140,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
98 0377.91.1998 2,860,000 2,360,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 035.30.2.1998 6,100,000 5,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
100 0784.0.2.1998 1,270,000 1,090,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay

Bí quyết chọn sim năm sinh 1998 đẹp và ý nghĩa

Theo các chuyên gia phong thủy, sim năm sinh 1998 rất phù hợp để dành cho những người tuổi Mậu Dần nhằm mang lại may mắn nhân đôi, cuộc sống thêm mới mẻ và nhiều màu sắc. Trong nội dung bài viết này, Simvidan.vn sẽ giúp bạn hiểu được sim năm sinh 1998 số đẹp và lý do nên chọn sim số năm sinh này.

sim nam sinh 1998

Sim năm sinh 1998

Sim năm sinh 1998 là gì?

Sim năm sinh 1998 không chỉ là sim năm sinh mà nó còn là sim số đẹp hợp phong thủy với người sinh năm Mậu Dần. Sim Năm Sinh 1998 được cấu tạo bởi 4 số cuối trùng với con số 1998. Sở hữu sim ngày tháng năm sinh không chỉ để ghi nhớ ngày kỷ niệm của nó mà chủ nhân còn mong muốn luôn gặp may mắn, hạnh phúc.

Tại sao người tuổi Mậu Dần nên sử dụng sim năm sinh 1998?

Trong Phật giáo, người tuổi Mậu Dần được sự phù hộ độ trì của Tổ Tiên Như Lai, trí tuệ của Bất Tử Hộ Đạo, được Tỳ Kheo Ni và Hư Không Tạng Bồ Tát che chở.

Người tuổi Mậu Dần thường lo lắng nhiều, hay buồn phiền vô cớ, sống khép kín và không mấy may mắn ở tuổi thiếu niên. Và việc sử dụng sim năm sinh 1998 sẽ giúp họ gặp được nhiều thuận lợi, may mắn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, người sinh năm 1998 nhìn chung là người tập trung cao độ, không bị các yếu tố bên ngoài làm cho phân tâm hay mất tập trung. Khảo sát cho thấy những người tuổi này được đánh giá là nhân viên đáng tin cậy, họ có óc tổ chức cao, có kế hoạch và tích lũy cho tương lai.

Đọc thêm: Sim 1997, Kho Sim Đuôi 1997 các mạng Mobifone, Viettel, Vinaphone

Những người sinh năm 1998 là những người rất nghiện công việc, họ làm việc rất chăm chỉ, họ luôn biết đặt cho mình một mục tiêu khả thi và kiên trì, họ không bao giờ để mình lười biếng hay bỏ cuộc. Nếu có thêm sim năm sinh 1998 số đẹp thì cuộc sống của họ càng thăng hoa hơn.

mua sim nam sinh 1998

Sim năm sim 1998 dành cho tuổi Mậu Dần

Tư vấn chọn sim năm sinh 1998

- Mức giá dưới 1 triệu: Với mức chi trả này bạn có thể lựa chọn cho mình một sim năm sinh 1998 kết hợp với cụm số giữa tam hoa là Lộc phát, thần tài đơn hoặc sim số bình thường của các nhà mạng. Ngoài ra, sim chứa nhiều số 0, 1, 4, 7 thì giá càng mềm.
Ví dụ: 0843.68.1998 giá 600k, 0879801998 giá 599k, ..

- Giá 1 - 10 triệu: Ngoài lựa chọn trên với tầm giá này, bạn có thể chọn sim năm sinh 1998 kết hợp với các đầu số ý nghĩa của nhà mạng như 083 (Phát Tài), 088 (Vượng Phát), 086 (Phát Lộc), 089 (Phát Trường Cửu), .... Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn sim chứa nhiều số đẹp như 6, 8, 9.
Ví dụ: 0886751998 với giá hơn 1,9 triệu đồng; 0867031998 giá hơn 3,1 triệu đồng, ...

- Giá 10 - 50 triệu: với mức giá này bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn như sim chứa các số đẹp, ý nghĩa như 083, 086, 088, 089 …
Ví dụ: 0866881998 với giá hơn 12 triệu, 0913331998 với giá hơn 15,9 triệu, ...

- Giá trên 50 triệu: Ở tầm giá này bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn như sim chứa nhiều số đẹp 6, 8, 9 kết hợp với các đầu số có ý nghĩa như 086, 083, 088, 089,… đầu số giữa là Tứ Quý, Ngũ Quý,….

Ví dụ: 0899.991.998 giá hơn 54 triệu, 033333.998 giá hơn 83 triệu, …

Mua sim năm sinh 1998 tại Simvidan.vn để nhận nhiều ưu đãi

Những ưu đãi khi mua sim tại Simvidan.vn

Vậy là với những thông tin trên, chắc hẳn bạn đã biết cách chọn sim năm sinh 1998 trong tầm giá phù hợp với mình rồi phải không? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Simvidan.vn để được giải đáp và tư vấn chọn sim số đẹp nhất nhé!

Khi mua hàng tại Simvidan.vn, bạn sẽ được:
- Nhân viên tư vấn chọn số lượng yêu
- MIỄN PHÍ đăng ký thông tin chính chủ
- Giao sim toàn quốc miễn phí
- Nhận và kiểm tra sim rồi sau đó mới thanh toán.

Chúc bạn có được một chiếc sim số đẹp ưng ý nhất.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

"Uy tín quý hơn vàng. Sự hài lòng của quý khách là thành công lớn nhất của chúng tôi"

Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính